Vitajte v Qshop

Vitajte v novom kvalitnom obchode!

Osobné údaje

Spoločnosť EuroTRADING s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.qshop.sk dodržiava a riadi sa zákonom o chrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Má vypracovaný bezpečnostný projekt v súlade s týmto zákonom.

Všetky údaje spracovávané pri objednávke tovaru a služieb cez internetový portál www.qshop.sk sú dôverné a nie sú prístupné tretím stranám ak to nie je bezpodmienečne nutné na splnenie záväzkov našej spoločnosti voči našim zákazníkom (napr. dodanie tovaru zákazníkovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti).

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk
Qshop © 2021