Registrácia nového užívateľa
Pozor! Registrácia je podmienená odoslaním overovacieho E-mailu na Vašu platnú emailovú adresu!Červenou sú označené povinné údaje, bez nich nie je možná úspešná registrácia
Modrou sú označené voliteľné údaje. Tieto sú potrebné pre vystavenie faktúry a zriadenie osobnej stránky


(Tit.) Meno a priezvisko:
(kontaktná osoba)

... bude zobrazené na faktúrach, preto ak registrujete firmu, zvoľte konateľa
Login (prihlasovacie meno):
(bez mäkčeňov a dĺžňov, min.3 zn.)

... zvolte si ľubovoľné slovo a zapamätajte si ho
Password (heslo pre prihlásenie):
(bez mäkčeňov a dĺžňov)

... Vaše tajné heslo, napr. číslo (nebude zobrazené) slúži na overenie totožnosti, pri ďalšom prihlásení
Password (heslo pre prihlásenie):
(to isté heslo - overenie)

... keďže sa nezobrazovalo, napíšte ho znovu, aby sa vylúčil preklep

Na uvedený mail nebude zasielaná žiadna reklama ani iný spam.
Používaný email:
(pre overenie registrácie)
Obchodný názov firmy:
(ak ide o firmu)

Webová stránka firmy:
(alebo prezentácia)

IČO firmy / číslo OP:
(pre predfaktúru)

DIČ firmy / rodné číslo:
(pre predfaktúru)

Adresa :
(ulica a číslo)
Mesto:
(alebo obec)
PSČ:
(bez medzier)
Telefón:
(Tel,Fax)
Mobil:
(kontakt)
Názov banky:
(pre platby/úhrady)
Č.účtu:
(aj s predčíslim, ak je)
Kód banky:
(za lomítkom)
ID partnera:
(nevypĺňať)


Súhlasím so spracovaním vyplnených údajov firmou RL-SOFT. Údaje budú použité len pre štatistické účely a nebudú prístupné tretej osobe. V prípade záujmu o vymazanie, nám túto požiadavku zašlite mailom. Následne bude realizovaná okamžite po prijatí mailu.

Odoslanie vyplneného formuláru


Ukončiť registráciu a prejsť na úvodnú stránku Tujeto.sk, e-Obchod.Tujeto.sk alebo Predaj.Tujeto.sk